วางแผนที่จะสร้างช่องว่างขนาดใหญ่ในตลาดที่มีอยู่ และในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความยั่งยืนด้วยการเข้าสู่ตลาดใหม่

วางแผนที่จะสร้างช่องว่างขนาดใหญ่ในตลาดที่มีอยู่ และในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความยั่งยืนด้วยการเข้าสู่ตลาดใหม่

SGIC ซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทประกันการรับประกันโดยเฉพาะแห่งแรกในเกาหลีในปี 1969 เป็นสถาบันรับประกันทั่วไปที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีด้วยการรับประกันต่อปี323 ล้านล้านวอน (255 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) กว่า 54 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้แนะนำผลิตภัณฑ์การรับประกันต่างๆ รวมถึงการรับประกันผลงานต่างๆ ประกันการรับประกันการขายแบบผ่อนชำระ และประกันสินเชื่อการสื่อสารผ่านมือถือ

ณ สิ้นปี 2565 การรับประกันคงเหลืออยู่ที่ประมาณ452 ล้านล้านวอน (356 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

โดยยังคงอัตราการเติบโตต่อปีที่สูง และกำไรสุทธิสำหรับงวดปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ

560 พันล้านวอน (442 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น มากกว่า 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ 5.8% ในปีที่แล้ว จาก 3.8% ในปี 2563 และ 4.8% ในปี 2564 

ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศ (ROA ประมาณ 1.1% ณ ไตรมาสที่สามถึง 5 เท่า) ปี 2565)SGIC ไม่เพียงแต่มีความสามารถในการทำกำไรสูงสุดเท่านั้น แต่ยังมีความแข็งแกร่งทางการเงินที่ยอดเยี่ยม เช่น อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้และอัตราส่วนการขาดทุนที่ได้รับ ได้รับการจัดอันดับ A+ จาก S&P และการจัดอันดับ AA- จาก Fitch ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

SGIC เตรียมเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศปีนี้ 

แม้ว่าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกจะมีความท้าทาย แต่เมื่อพิจารณาจากตำแหน่งที่โดดเด่น การบริหารความเสี่ยงและความรู้ความชำนาญในการรับประกันภัย และอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ใช้งานอยู่ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นมานานกว่า 50 ปีในตลาดประกันการรับประกันภายในประเทศ ถือว่าเป็นหนึ่งใน IPO ที่ดีที่สุด หุ้นในเกาหลีในปี 2566

เริ่มด้วยการบรรยายสรุปธุรกิจในต่างประเทศ (NDRs) ในฮ่องกงและสิงคโปร์ในเดือนมีนาคม SGIC จะนำเสนอความสามารถในการแข่งขันและจุดเด่นด้านการลงทุนแก่นักลงทุนสถาบันโดยตรง โดยดึงดูดความสนใจจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องปัจจุบัน 

พนักงานและตัวแทนจำหน่ายของ XCMG กว่า 100 คนได้รับการระดมกำลังเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ และในฐานะสมาชิกของหอการค้า XCMG ตุรกียังได้จองเที่ยวบิน ที่พัก และสิ่งของสำหรับทีมบรรเทาทุกข์ที่ออกเดินทางจากจีนเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการบรรเทาทุกข์จากเหตุแผ่นดินไหวในปี 2560 XCMG ได้ประกาศใช้พิธีสารแผ่นดินไหวและบรรเทาภัยพิบัติตามหลักการของการเป็นผู้นำที่เป็นเอกภาพ การจัดการในท้องถิ่น การตอบสนองที่รวดเร็ว การรวบรวมและดำเนินการที่ประสานกัน และในฐานะความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในทันที

credit: ronaldredito.org
cheapcustomsale.net
trinitycafe.net
faultyvision.net
luxurylacewigsheaven.net
norpipesystems.com
devrimciproletarya.info
derrymaine.net
tomsbuildit.org
taboocartoons.net