June 2022

เด็กผู้ชายจำนวนมากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งมากกว่าเด็กผู้หญิงทั่วโลก – ทำไม?

เด็กผู้ชายจำนวนมากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งมากกว่าเด็กผู้หญิงทั่วโลก - ทำไม?

เช่นเดียวกับหลายๆ อย่าง การวินิจฉัยโรคมะเร็งไม่เท่ากันในผู้ชายและผู้หญิง ในผู้ใหญ่ ฮอร์โมนทางเพศ พฤติกรรมการกิน การสัมผัสกับสารก่อมะเร็ง การสูบบุหรี่ และการบริโภคแอลกอฮอล์ รวมกันทำให้เกิดสถานการณ์ที่ผู้ชายทั่วโลก ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งมากกว่าผู้หญิง ทั่วโลกมีการวินิจฉัยโรคมะเร็ง 7.4 ล้านครั้งในผู้ชาย และ...

Continue reading...