‘ทักษิณ’ ซักฟอก ‘ประยุทธ์’ แนะ ‘ออกไปเถอะน้อง’

‘ทักษิณ’ ซักฟอก ‘ประยุทธ์’ แนะ ‘ออกไปเถอะน้อง’

ทักษิณ ซักฟอก ประยุทธ์ ผ่านคลับเฮาส์ แนะ ประยุทธ์ ‘อยู่ไปก็มีแต่คนไล่ ออกไปเถอะน้อง’ หลังบริหารประเทศล้มเหลว นาย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หรือ โทนี่ วูดซัม ได้พูดในคลับเฮาส์ ในหัวข้อ “ขอไม่ไว้วางใจประยุทธ์ด้วยคน” การเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีอีก 5 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

“การบริหารมา 7 ปีที่ไม่สามารถทำให้ประเทศดีขึ้นตามสัญญา 

การบริหารจัดการวิกฤตโควิดที่ไม่มีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยนับล้าน ผู้เสียชีวิตนับหมื่น การบริหารเศรษฐกิจที่ไม่เข้าใจยุคสมัย ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ ธุรกิจล้มละลาย การบริหารจัดการเงินกู้ 1 ล้านล้านบาทที่ไร้ทิศทางผิดฝาผิดตัวไปเสียหมด การบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลว แล้วยังมาเกิดเรื่องอื้อฉาวของวงการตำรวจ จนทำประชาชนเสื่อมศรัทธา ทั้งๆที่สัญญาว่าจะปฏิรูป การบริหารงานที่ผิดพลาดทั้งหมดนี้นำมาซึ่ง “ความอดอยาก ความเจ็บปวด และ การล้มตาย” อย่างไม่ควรเกิดขึ้นของพี่น้องประชาชน

แน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าความผิดพลาดทั้งหมดนี้คือความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์ในฐานะ “ผู้นำประเทศ”

ครั้งนี้พี่โทนี่จึงมาร่วมแสดงพลังกับพี่น้องประชาชน โดย “ขอไม่ไว้วางใจประยุทธ์ด้วยอีกคน” และจะมาร่วมอภิปรายว่า “เหตุใดเราจึงไม่ควรไว้วางใจประยุทธ์”

รวมถึง พิเศษ! ยุทธศาสตร์ที่สัญญาไว้ ครั้งนี้พี่โทนี่จะประกาศให้ฟังกันอย่างชัดๆ เจอกับพี่โทนี่ได้ในรายการ Care Talk x Care ClubHouse วันอังคารที่ 31 สิงหาคมนี้ เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป

ทาง Facebook & YouTube : CARE คิดเคลื่อนไทย หรือ ใครที่ขอไม่ไว้วางใจประยุทธ์ด้วย ก็มาร่วมพูดคุยกันได้ใน CARE ClubHouse “อยู่ไปก็มีแต่คนไล่ ออกไปเถอะน้อง”

โฆษก รบ. เผย นายก กำลังอยู่ระหว่างการผลักดัน ปฏิรูปตำรวจ

โฆษก รบ. ได้ทำการเปิดเผยว่า นายก กำลังดำเนินการผลักดันให้มีการ ปฏิรูปตำรวจ โดยในระหว่างนี้ยังอยู่ในขั้นพิจารณาวาระ พร้อมกับได้จี้ให้ สตช. ปฏิรูปเร่งด่วน โฆษกรัฐบาลย้ำ นายกฯ เดินหน้า ปฏิรูปตำรวจ แจงอยู่ในขั้นตอนพิจารณาวาระ 2-3 ของสภาฯ จี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งปฏิรูปเร่งด่วน 7 ด้าน กำชับกระบวนการยุติธรรมที่เข้มแข็ง ย้ำทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หากเจ้าหน้าที่กระทำผิด ต้องรับโทษขั้นสูงสุด

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบข้อห่วงใยและกระแสเรียกร้องการปฏิรูปตำรวจจากภาคประชาชน ยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปองค์กรตำรวจ โดยยึดหลักสาระสำคัญตามที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในหมวดปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ซึ่งขณะนี้ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ… อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการร่วมของรัฐสภาแล้ว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำว่า กระบวนการยุติธรรมที่เข้มแข็ง คือเสาหลักในการบริหารประเทศ และได้สั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการปฏิรูปในระยะเร่งด่วน 7 ด้านคือ

ด้านโครงสร้างของตำแหน่งข้าราชการตำรวจ

ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ด้านระบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย

ด้านการนำระบบเทคโนโลยีมาสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย

ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ด้านการตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส

ด้านสวัสดิการตำรวจ

นายธนกร กล่าวต่อว่า สำหรับการปฏิรูปโดยแก้ไขกฎหมายนั้น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เห็นชอบในหลักการร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เสนอ แล้วส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ต่อมามีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 203/2562 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. …. โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นประธานกรรมการ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นเลขานุการ ซึ่งได้ยกร่างกฎหมายจำนวน 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. …. จากนั้นมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว และให้เสนอรัฐสภา จากนั้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 4 ได้พิจารณาและลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. โดยได้ประชุมมาแล้วถึง 11 ครั้ง

โฆษกรัฐบาล ได้กล่าวไว้ว่า “ท่านนายกรัฐมนตรีเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงองค์กรตำรวจ ด้วยการยกร่าง พ.ร.บ. ตำรวจ ที่ขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติ โดยรัฐสภา รัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อให้เกิดขึ้นจริง โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ขอให้ความมั่นใจว่า ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายทุกฉบับที่มีอยู่ด้วยความสุจริต โปร่งใส และหากเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเป็นผู้กระทำความผิดเองนั้น ต้องได้รับโทษขั้นสูงสุดด้วย ซึ่งกรณีของ ผกก.โจ้ รวมทั้งคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เช่นกันเมื่อมีการกระทำผิดต้องรับโทษขั้นสูงสุด”

แนะนำ : เคล็ดลับต่างๆ | เว็บรวมวิธีต่างๆ How to | จัดอันดับซีรีย์ | รีวิวครีม