ทางการวางแผนที่จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มรายได้จากภาษีโดยการขยายฐานภาษี 

ทางการวางแผนที่จะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มรายได้จากภาษีโดยการขยายฐานภาษี 

เช่นเดียวกับการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองของรายจ่ายประจำเพื่อสร้างพื้นที่ทางการคลังสำหรับการจัดหาเงินทุนโครงสร้างพื้นฐานและรายจ่ายทางสังคม จะให้ความสนใจกับคุณภาพของค่าใช้จ่าย รวมถึงการลงทุน และการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินสาธารณะ ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ ทางการตั้งใจที่จะเร่งการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงส่งเสริมการพัฒนาของภาคเอกชน

ทางการตั้งเป้าที่จะบรรลุอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างน้อยร้อยละ 5 ในปี 2558

 เทียบกับร้อยละ 4.7 ในปี 2557 ขณะที่คงอัตราเงินเฟ้อให้ต่ำกว่าร้อยละ 2 ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดการใช้จ่ายของรัฐบาลและปรับปรุงการระดมรายได้จากภาษีจะช่วยให้การลงทุนและค่าใช้จ่ายทางสังคมเพิ่มขึ้น และลดการขาดดุลงบประมาณลงเหลือร้อยละ 4.7 เป้าหมายระยะกลาง ได้แก่ การเพิ่มอัตราการเติบโตของ GDP เป็นมากกว่าร้อยละ 6 

โดยมีอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าร้อยละ 3 และลดการขาดดุลงบประมาณลงเหลือร้อยละ 3.6 ภายในปี 2560 โดยมีเป้าหมายที่จะลดให้เหลือร้อยละ 3 ภายในปี 2561 การเติบโตของการส่งออกควรลดปัจจุบัน การขาดดุลบัญชีจากร้อยละ 9 ของ GDP ในปี 2014 เป็นร้อยละ 6.5 ของ GDP ในปี 2017

ภายหลังการหารือของคณะกรรมการบริหาร นายมิตสึฮิโระ ฟุรุซาวะ รองกรรมการผู้จัดการและรักษาการประธาน ได้ออกแถลงการณ์ดังต่อไปนี้:

“เครื่องมือสนับสนุนนโยบาย (PSI) ใหม่สนับสนุนโครงการระยะเวลาสามปีของการปฏิรูปเศรษฐกิจ

มหภาคที่ฝังอยู่ในกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างครอบคลุมและการลดความยากจน (Plan Senegal Emergent—PSE) เป้าหมายการเติบโตที่สูงกว่าร้อยละ 7 ที่กำหนดไว้ใน PSE นั้นสามารถบรรลุได้หากการปฏิรูปเร่งรัด ขยายวงกว้าง และลึกซึ้งยิ่งขึ้น สัญญาณเริ่มต้นบ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกจากความคืบหน้าในการดำเนินการปฏิรูปและปัจจัยภายนอกที่เอื้ออำนวย อย่างไรก็ตาม ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากเพื่อทำให้โมเมนตัมนี้แข็งแกร่งขึ้น

“ทางการมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของสหภาพเศรษฐกิจและการเงินแห่งแอฟริกาตะวันตกในการขาดดุลการคลังที่ร้อยละ 3 ของจีดีพีภายในปี 2561 และดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยงบประมาณปี 2558 ตั้งเป้าขาดดุลร้อยละ 4.7 ของจีดีพี 

ทางการวางแผนที่จะเสริมสร้างการบริหารภาษีและภาษีศุลกากร และทำให้การเก็บภาษีภาคการเงินและโทรคมนาคมมีเหตุผล ด้านรายจ่าย พวกเขาจะปรับการใช้จ่ายที่มีลำดับความสำคัญต่ำกว่า โดยเฉพาะการบริโภคภาครัฐ เพื่อให้มีที่ว่างสำหรับการลงทุนภาครัฐที่สูงขึ้น

credit : yukveesyatasinir.com
alriksyweather.net
massiliasantesystem.com
tolkienguild.org
csglobaloffensivetalk.com
bittybills.com
type1tidbits.com
monirotuiset.net
thisiseve.net
atlanticpaddlesymposium.com